JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2019/2020

Jadwal Ujian Kelas Pagi

JADWAL UJIAN GANJIL Fisipol UMA 2019-2020 Pagi

Jadwal Ujian Kelas Sore

JADWAL UJIAN GANJIL Fisipol UMA 2019-2020 Sore

Jadwal Ujian Kelas Malam

JADWAL UJIAN GANJIL Fisipol UMA 2019-2020 Reg B